o kapele

Kapela Tubabu je stálicí na Brněnském kulturním nebi. V lednu 2020 oslavila 20 let své existence. Dvacet pilířů tvořících most mezi africkou hudební tradicí a střední Evropou. Dvacet let radosti a energie. Za tuto drahnou dobu kapela vydala dvě alba, soustředíc se na živá vystoupení, která jsou nepostradatelnou součástí pro nekomprimovaný zážitek.

Hudebně se Tubabu vymezuje na interpretaci tradiční a současné podoby okruhu oblasti západní Afriky. Tyto tradice lze snadno definovat jako komplexní mnohovrstevnatá polyrytmycká aranžmá, která fascinují posluchače a tanečníky po celá staletí. Nás fascinovaly natolik, že jsme se rozhodli jejich studiu a nácviku věnovat podstatnou část našich životů.

Věříme, že jejich pomocí dokážeme předávat něco podstatného, co přesahuje hranice kolébky lidstva. Bubny jsou pro nás čímsi atavistickým. Rudmentárním či esenciálním. Energetickým uzlem. Impulzem. Nekonečnou vášní a idolatrií samotnému Životu.

Přijďte na koncert a budou se dít věci..

Proměny kapely v čase